Onorarii

poză onorarii

ONORARIILE APLICATE DE ,,CABINET DE AVOCAT – BĂDICU SILVIU-MARIUS’’

Cabinetul nostru promovează principiul negocierii directe, ținând cont de complexitatea, dificultatea, amploarea sau durata cazului, pentru care se solicită asistența și consultanța juridică.

Onorariile persoanelor fizice sunt negociate în funcție de gradul de dificultate al cauzei, de situația financiară a clientului precum și de volumul de muncă ce urmează a fi depus de avocat.

Onorariile aplicate persoanelor juridice sunt negociate în funcție de complexitatea asistenței acordate, iar modalitățile de achitare sunt flexibile.

Stabilirea onorariilor are în vedere elemente care vizează îndeosebi:

  • timpul și volumul de muncă solicitat executării mandatului primit sau activității solicitate de client;
  • natura, noutatea și dificultatea cazului;
  • situația financiară a clientului;
  • colaborarea și conlucrarea cu experți sau alti specialiști impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;
  • constrângerile de timp în care suntem obligați de imprejurarile cauzei să acționam pentru a asigura servicii juridice de calitate,
  • avantajele și rezultatele obținute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de cabinetul de avocat;

În conformitate cu prevederile legislației referitoare la exercitarea profesiei de avocat, este esențial să avem în vedere că la stabilirea onorariilor vor fi avute în vedere pe notorietatea, vechimea în munca, experiența, reputația și specializarea avocatului titular al Cabinetului de Avocat.

Modalitatea de stabilire a onorariilor:

  • onorarii fixe (forfetare) – constau într-o sumă fixă cuvenită pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestam sau, dupa caz, le prestam pentru client;
  • onorarii orare – sunt stabilite pe oră de lucru, respectiv o sumă fixă de unități monetare cuvenită pentru fiecare oră de servicii juridice profesionale pe care o prestăm;
  • onorarii de succes – în completarea onorariului fixat va putea fi stabilit un onorariu de succes, cu titlu complementar, în functie de rezultat sau de serviciul furnizat; onorariul de succes poate consta într-o suma fixa sau variabilă stabilită pentru atingerea unui anumit rezultat;

La solicitarea clientului, onorariile pot fi formate din combinarea criteriilor enuntate mai sus.

Cheltuielile ocazionate de ducerea la îndeplinire a mandatului încredințat cad în sarcina Clientului.

ONORARIILE PRO BONO

În situațile excepționale asistența, consultanța și reprezentarea juridică poate fi asigurată Pro Bono. Acest mecanism presupune că dorim ca în anumite situații excepționale Cabinetul nostru să asigure Clientului servicii juridice fără perceperea unui onorariu avocațial.

Precizăm că acest tip de onorarii se adreseaza exclusiv persoanelor fără resursele financiare necesare pentru a-și proteja drepturile și interesele. Serviciile juridice pro bono se acordă exclusiv pe baza dovezii lipsei resurselor financiare și a stării de nevoie în care se află persoanele respectivă.

În cazul ȋn care sunteți victima unor abuzuri din partea persoanelor juridice de drept public sau privat sau a unor persoane fizice, vă rugăm să ne contactați pentru serviciile noastre.